Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Czempiniu
Menu góra
Strona startowa JĘZYK MIGOWY
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony JĘZYK MIGOWY, bieżące, menu 1169 - BIP - Urząd Gminy w Czempiniu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

JĘZYK MIGOWY

JĘZYK MIGOWY

W Urzędzie Gminy w Czempiniu obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi" jest zgodna z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243).

Zasady dotyczące usługi pozwalającej na komunikowanie się:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem Gminy w Czempiniu, zwanym dalej "UG w Czempiniu".Prawo to może być tylko ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228)

W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawo, o którym mowa wyżej,UG w Czempiniu nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM,SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

2. UG w Czempiniu zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza PJM,SJM i SKOGN.

3. W UG w Czempiniu wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

a) strony internetowe: www.czempin.pl,
b) pocztę elektroniczną:ug@czempin.pl,
c) faks:612826302.

4. UG w Czempiniu zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM,SJM,SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej,będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz.U. z 2011 r. Nr 127,poz.721 z późn.zm.).Osoba będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęćskorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do UG w Czempiniu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.Zgłoszenia można dokonać:

a) elektroniczne na adres: ug@czempin.pl,
b) faksem na numer: 612826302,
c) złożyć w sekretariacie UG w Czempiniu.

5. Po dokonaniu zgłoszenia,UG w Czempiniu zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

6. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM ( system językowo migowy) i SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) UG w Czempiniu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.

7. Osoba realizująca świadczenie jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną chyba, że zachowanie tajemnicy moż4e stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób bądź osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę na ujawnienie tajemnicy.

Metryka

data wytworzenia
2012-06-19
data udostępnienia
2012-06-19
sporządzone przez
Damian Braszak
opublikowane przez
Damian Braszak
ilość odwiedzin
233
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.