Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Czempiniu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011 r., bieżące, menu 1167 - BIP - Urząd Gminy w Czempiniu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011 r.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Czempiń
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm.)podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych przeznacza się tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w Czempiniu (centrum miasta i tablice osiedlowe) oraz tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w sołectwach tj. w Betkowie, Bieczynach, Borowie, Donatowie, Głuchowie, Gorzycach, Gorzyczkach, Jarogniewicach, Jasieniu, Nowym Borówku, Nowym Tarnowie, Nowym Gołębinie, Piechaninie, Piotrkowicach, Piotrowie Pierwszym, Piotrowie Drugim, Srocku Wielkim, Siernikach, Słoninie, Starym Tarnowie, Starym Gołębinie, Zadorach.

Burmistrz Gminy Czempiń
( - ) Dorota Lew - Pilarska


Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych


************************************************************************************************************************

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

o numerach i granicach odrębnego i stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonychna dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLVI/289/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie podziału Gminy Czempiń na obwody głosowania (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 77, poz.1948) i uchwały nr XII/83/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Czempiń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach odrębnego i stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Czempiń ulice: Dojazd,10-lecia RKS-u, Jeździecka, Kolejowa, Kościańskie Przedmieście, Krańcowa, Kwiatowa,Stanisława Kuczmerowicza, Malinowa, Floriana Marciniaka, Nowa, Powstańców Wlkp., Przedszkolna, Przelot, Przytorze, Rolna, Spółdzielców, Stęszewska,
24 Stycznia, Tarnowska, Towarowa, Wiatrakowa, Wodna, Wspólna, Zachodnia, Zaułek

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Kolejowa 3, Czempiń

2

Miasto Czempiń ulice: Borówko Stare, Dezyderego Chłapowskiego, Fryderyka Chopina, Czereśniowa, Długa, Gruszkowa, Kasztanowa, Karola Kiełczewskiego, Maurycego Komorowicza, Marii Konopnickiej, Kościelna, Kręta, Krótka, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Podgórna, Polna, Poznańskie Przedmieście, Północna, Bolesława Prusa, Ratuszowa, Rynek, Juliusza Słowackiego, Sokolnicza, Strumykowa, Śliwkowa, Śremska, Plac Generała Karola Świerczewskiego, Wiśniowa, Józefa Wybickiego, Stefana Żeromskiego

Budynek komunalny,
ul. Parkowa 2, Czempiń
(lokal wyborczy dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych)

3

Betkowo, Jasień, Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice, Słonin, Srocko Wielkie, Stare Tarnowo

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte,
ul. Kolejowa 3, Czempiń

4

Borowo, Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Helenopol, Nowy Gołębin, Rakówka, Stary Gołębin

Świetlica, Gorzyczki 12

5

Bieczyny, Głuchowo, Jarogniewice, Maruszkowo, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Roszkowo, Sierniki, Zadory,

Szkoła Podstawowa,
ul. Kościańska 28/30, Głuchowo

6

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25

Dom Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, Jarogniewice

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 9 października 2011 r. między godziną 700 a 2100.

Spis wyborców, będzie udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25 poczynając od dnia 19 września 2011 r. w godzinach pracy Urzędu.

Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek, wniesiony do Urzędu Gminy w Czempiniu najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Czempiniu najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Gminy Czempiń do 21 dnia przed dniem wyborów.

Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczono Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Czempiniu z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, ul. Kolejowa 3.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat ma prawo głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do Burmistrza Gminy Czempiń najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.

Burmistrz
/-/ Dorota Lew - Pilarska

*************************************************************************************************************************

Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Lp

Imię i nazwisko kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Numer dokumentu tożsamości (PESEL)

Miejscowość zamieszkania

Organ zgłaszający

Obwód głosowania Nr 1 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kolejowa 3, Czempiń

1

Piotr

Mojzykiewicz

50031905531

Czempiń

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Renata

Kubiak

58123106600

Czempiń

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Hanna

Kaźmierczak

76012507389

Czempiń

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Zbigniew

Kłos

82082807630

Czempiń

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Zofia

Bartkowiak

54032813785

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Ewa

Nowacka

92121710681

Czempiń

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Robert

Gorczyński

73052905074

Koziegłowy

Wskazana przez Burmistrza

Obwód głosowania Nr 2 - budynek komunalny, ul. Parkowa 2, Czempiń

1

Piotr

Ratajczak

89121307872

Czempiń

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Iwona

Głucha

88101903068

Czempiń

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Zofia

Puszkarek

58051213289

Czempiń

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Monika

Bisiorek

85061306986

Czempiń

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Lidia

Demut

63032710787

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Dorota

Tomczak

60090509328

Piechanin

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Beata

Bajstok

78010907581

Czempiń

Wskazana przez Burmistrza

Obwód głosowania Nr 3 - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, ul. Kolejowa 3, Czempiń

1

Justyna

Wendzińska

84052408405

Piechanin

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Małgorzata

Kasprzak

78050807847

Głuchowo

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Władysław

Urbański

45081000411

Czempiń

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Dorota

Nowacka

62083001745

Czempiń

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Anna

Moryson

91020803085

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Katarzyna

Szczempek

76092413341

Czempiń

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Hubert

Włodarczak

80052105113

Czempiń

Wskazana przez Burmistrza

Obwód głosowania Nr 4 - Świetlica, Gorzyczki 12

1

Ewa

Kłos

91011507284

Czempiń

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Katarzyna

Pacholczyk

86120405460

Czempiń

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Barbara

Miałkowska

68080108621

Czempiń

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Dorota

Szulc

61010119582

Nowy Gołębin

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Agnieszka

Woźna

79102206908

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Regina

Tomczak

83080907865

Nowy Gołębin

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Joanna

Majsner

80040408705

Błociszewo

Wskazana przez Burmistrza

Obwód głosowania Nr 5 - Szkoła Podstawowa, ul. Kościańska 28/30, Głuchowo

1

Natalia

Nyk

86040207702

Piotrowo Drugie

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Izabela

Łukasik

86071806408

Czempiń

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Violetta

Ratajczak

71012303485

Głuchowo

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Patrycja

Przynoga

86092905429

Głuchowo

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Mateusz

Bartkowiak

82062608451

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Małgorzata

Będlewska

83090707480

Czempiń

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Magdalena

Głucha-Napierała

80112406626

Czempiń

Wskazana przez Burmistrza

Obwód głosowania Nr 6 - Dom Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, Jarogniewice

1

Agnieszka

Ratajczak

85010605821

Czempiń

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

2

Maciej

Chęcik

78051808892

Czempiń

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

3

Irena

Balcerak

54022814082

Czempiń

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

4

Natalia

Czeszak

90041309868

Borowo

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

5

Ewelina

Skrzypczak

77030308622

Jarogniewice

Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

6

Anna

Stróżyk

84010407228

Piechanin

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7

Agnieszka

Żak

76122804305

Kościan

Wskazana przez Burmistrza


Metryka

data wytworzenia
2011-08-10
data udostępnienia
2011-08-10
sporządzone przez
Damian Braszak
opublikowane przez
Damian Braszak
ilość odwiedzin
172
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.