Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Czempiniu
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory Samorządowe 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Samorządowe 2010, bieżące, menu 1163 - BIP - Urząd Gminy w Czempiniu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Samorządowe 2010

Wybory Samorządowe 2010

WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ
W CZEMPINIU
I BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ W ROKU 2006
(strona PKW)

Na tej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje i materiały związane z wyborami samorządowymi, które odbedą się 21 listopada 2010r.

INFORMACJE, WYJAŚNIENIA, UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2010r. PUBLIKOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO TUTAJ (strona PKW)


Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu w składzie:

 1. Magdalena Głucha - Przewodniczący Komisji;
 2. Irena Zastrożna - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
 3. Katarzyna Szczempek - członek Komisji;
 4. Izabela Łukasik - członek Komisji;
 5. Andrzej Miałkowski - członek Komisji;
 6. Iwona Głucha - członek Komisji;
 7. Teresa Piasecka - członek Komisji.

podaje do wiadomości, że siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest - Sala nr 15 Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25.

Komisja będzie pełnić dyżury od dnia 15 października 2010 roku w godzinach: 9.30 - 11.30 oraz 15.00 - 17.00.

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha

KOMUNIKAT NR 2
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W CZEMPINIU
z dnia 18 października 2010 roku

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu informuje, że w dniach: 22 października 2010 roku i 27 października 2010 roku będzie pełnić dyżury w następujących godzinach:

 • 9.30- 11.30
 • 15.00-19.00
 • 22.00-24.00.

Przewodniczący
/-/ Magdalena Głucha


Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190) podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych przeznacza się tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w Czempiniu (centrum miasta oraz tablice osiedlowe) oraz tablice ogłoszeniowe zlokalizowane w sołectwach tj. w Betkowie, Bieczynach, Borowie, Donatowie, Głuchowie, Gorzycach, Gorzyczkach, Jarogniewicach, Jasieniu, Nowym Borówku, Nowym Tarnowie, Nowym Gołębinie, Piechaninie, Piotrkowicach, Piotrowie Pierwszym, Piotrowie Drugim, Srocku Wielkim, Siernikach, Słoninie, Starym Tarnowie, Starym Gołębinie, Zadorach.

Burmistrz Gminy Czempiń
(Dorota Lew-Pilarska)

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZEMPINIU

z dnia 29 października 2010 r.

o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) dokonała w dniu 29 października 2010 r. losowania numerów dla list kandydatów na radnych 5. komitetów wyborczych.

Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące numery w wyborach do Rady Miejskiej w Czempiniu:

Nr 18 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Samorządowe Forum Demokratyczne

Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców Przemysława Sztukowskiego

Nr 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Lucyny Mikołajczak

Nr 21 - Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Matysiaka

Nr 22 - Komitet Wyborczy Wyborców Eugeniusza Cichockiego

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czempiniu
Magdalena Głucha

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze gminy Czempiń wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r., Nr 176, poz. 1190), Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Czempiniu z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czempiniu ul. Kolejowa 3 w składzie:

 1. Adamska Joanna - zam. Czempiń;
 2. Duszyński Stanisław - zam. Czempiń;
 3. Jurga Anna - zam. Czempiń;
 4. Ławniczak Magdalena - zam. Czempiń;
 5. Ratajczak Violetta - zam. Głuchowo;
 6. Tomczak Dorota - zam. Piechanin;
 7. Wojciechowska Maria - zam. Czempiń;
 8. Wojnowska Małgorzata- zam. Czempiń;
 9. Zastrożna Hanna- zam. Czempiń;

2. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Czempiniu z siedzibą w budynku komunalnym w Czempiniu ul. Parkowa 2:

 1. Bąkowski Łukasz - zam. Czempiń;
 2. Gawroniak Katarzyna - zam. Borowo;
 3. Jakielczyk Daria - zam. Srocko Wielkie;
 4. Pacholczyk Katarzyna - zam. Czempiń;
 5. Pol Henryk - zam. Czempiń;
 6. Przybylska Krystyna - zam. Czempiń;
 7. Puszkarek Zofia - zam. Czempiń;
 8. Wachowiak Zofia - zam. Czempiń;
 9. Wagner Barbara - zam. Czempiń;

3. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Czempiniu z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czempiniu ul. Kolejowa 3:

 1. Bednarczyk Magdalena - zam. Czempiń;
 2. Daszkiewicz Justyna - zam. Piechanin:
 3. Hubert Włodarczak - zam. Czempiń;
 4. Itkowiak Mariola - zam. Czempiń;
 5. Nowaczyk Paula - zam. Czempiń;
 6. Surdyk Agnieszka - zam. Borowo;
 7. Urbański Władysław - zam. Czempiń;
 8. Wencel Mariola - zam. Piechanin;
 9. Wojciechowski Ryszard - zam. Czempiń;

4. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Gorzyczkach z siedzibą w Świetlicy, Gorzyczki 12:

 1. Badowiec Daria - zam. Jarogniewice;
 2. Błaszczak Elżbieta- zam. Czempiń;
 3. Gierczyńska Urszula- zam. Czempiń;
 4. Majsner Joanna - zam. Błociszewo;
 5. Migała Halina - zam. Stary Gołębin;
 6. Ratajaczak Halina - zam. Głuchowo;
 7. Szulc Dorota - zam. Nowy Gołębin;
 8. Wieczorek Magdalena - zam. Czempiń,

5. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 w Głuchowie z siedzibą w Szkole Podstawowej w Głuchowie, ul. Kościańska 28/30:

 1. Adamska Adrianna - zam. Piotrkowice;
 2. Borowczak Kamilla - zam. Czempiń;
 3. Kmieciak Alicja - zam. Stare Oborzyska;
 4. Nowaczyk Agnieszka - zam. Piotrowo Pierwsze;
 5. Popiół Marcin- zam. Czempiń;
 6. Wagner Małgorzata- zam. Czempiń;
 7. Wojciechowski Jakub - zam. Czempiń;
 8. Zaczyk Ilona - zam. Głuchowo;

6. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 w Jarogniewicach z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25:

 1. Balcerak Irena - zam. Czempiń;
 2. Bartkowiak Norbert - zam. Czempiń;
 3. Nowacka Dorota - zam. Czempiń;
 4. Nowacki Grzegorz - zam. Czempiń;
 5. Nyk Natalia - zam. Piotrowo Drugie,
 6. Okrajek Joanna- zam. Głuchowo;
 7. Zimlińska Sylwia - zam. Piechanin.

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu oraz Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie tych komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czempiniu
Magdalena Głucha

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZEMPINIU

z dnia 19 listopada 2010 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu informuje, że pełni dyżury:

I. 20 LISTOPADA 2010r. – dyżur telefoniczny pełni Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Czempiniu – Magdalena Głucha nr tel. 505 736 856;

II. 21 LISTOPADA 2010r. – Miejska Komisja Wyborcza w Czempiniu pełni dyżur od godziny 8.00 do czasu zakończenia czynności związanych z ustaleniem wyników wyborów w Urzędzie Gminy w Czempiniu tel. 61 28 26 703.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czempiniu
Magdalena Głucha

Metryka

data wytworzenia
2010-10-13
data udostępnienia
2010-10-13
sporządzone przez
Damian Braszak
opublikowane przez
Damian Braszak
ilość odwiedzin
197
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.